1ος ΜΥΘΟΣ

Τα κουφώματα από ξύλο είναι πιο ακριβά από τα κουφώματα άλλων υλικών και θα χρειάζονται μελλοντική συντήρηση με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο το κόστος.

Πραγματικότητα

Η έννοια ακριβός ή φθηνός θα πρέπει να συσχετίζεται όχι μόνο με το κόστος κτήσης αλλά με όλο το κόστος χρήσης του προϊόντος. Αν λοιπόν αναλογιστεί κανείς την οικονομία σε ενέργεια που παρέχει ένα ξύλινο κούφωμα τότε φυσικά και το κόστος του μειώνεται και γίνεται πολύ μικρότερο από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα που ούτως ή άλλως στερούνται αισθητικής αξίας.

Aναφορικά με τη συντήρησή τους οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής έχουν μειώσει την ανάγκη για συντήρηση στο ελάχιστο. Βέβαια μετά τη συντήρηση τα κουφώματα επανέρχονται στην κατάσταση που αγοράστηκαν σε αντίθεση με ανταγωνιστικά υλικά που δεν υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης και στα οποία εμφανίζεται μη αναστρέψιμη αλλοίωση του χρώματος είτε της μοριακής δομής τους.

 

 

2ος ΜΥΘΟΣ

Προκειμένου να κατασκευαστούν ξύλινα κουφώματα, πρέπει να κοπούν δέντρα, γεγονός που έχει μεγάλη επίδραση στην κλιματική αλλαγή εξαιτίας της αποψίλωσης των δασών.

Πραγματικότητα

Τόσο για τα ξύλινα κουφώματα όσο και για τα ξύλινα προϊόντα που κατασκευάζονται σήμερα χρησιμοποιείται πιστοποιημένη ξυλεία που προέρχεται από δάση με αειφόρο διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι τα δάση αυτά διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το ξυλώδες κεφάλαιο όχι απλώς να μένει σταθερό αλλά να αυξάνεται.

Γιά αυτό το λόγο η μελέτη του κύκλου ζωής του κάθε υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κουφωμάτων δείχνει ότι το ξύλο είναι το μόνο υλικό που όχι μόνο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά παρουσιάζει και αρνητικό δείκτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή του.

 

 

3ος ΜΥΘΟΣ

Τα ξύλινα κουφώματα σαπίζουν.

Πραγματικότητα

Τα ξύλινα κουφώματα έχουν καλές εγγυήσεις. Μια εταιρεία κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων παρέχει εγγύηση η οποία συνήθως έχει διάρκεια έως 10 έτη. Ένας μέσος όρος εκτιμήσεων για την ελάχιστη διάρκεια ζωής για τα ξύλινα κουφώματα φτάνει τα 35 χρόνια.

Παρόλα αυτά, επειδή τα ξύλινα κουφώματα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους με μια απλή συντήρηση και επαναβαφή μπορεί να διαρκέσουν μια ζωή. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τα άριστα διατηρημένα ξύλινα κουφώματα που υπάρχουν σε ιστορικές κατοικίες ή μοναστήρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και χρονολογούνται πάνω από έναν αιώνα.

Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος WWF αναφέρει ότι η αναμενόμενη ζωή ενός ξύλινου παράθυρου 1,5 m2 είναι 60 έτη, ενώ η αντίστοιχη ζωή για ένα όμοιο παράθυρο από PVC είναι μόλις 20.

 

 

4ος ΜΥΘΟΣ

Τα ξύλινα κουφώματα καίγονται, καθώς το ξύλο είναι εύφλεκτο υλικό.

Πραγματικότητα

Το ξύλο δεν είναι εύκολο να αναφλεγεί και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν οι θερμοκρασίες φτάσουν από 370ο – 500οC.

Τα ξύλινα μέρη καίγονται δύσκολα και η αντοχή τους ελαττώνεται βαθμιαία σε σύγκριση με τα μέταλλα τα οποία, κάμπτονται με την επίδραση μεγάλων θερμοκρασιών που συνήθως αναπτύσσονται σε μια πυρκαγιά.

Ταυτόχρονα λόγω της μικρής θερμοαγωγιμότητας και της μεγάλης ειδικής θερμότητας του ξύλου, απανθρακώνεται μόνο ένα επιφανειακό στρώμα το οποίο λειτουργεί ως θερμομονωτικό και καθυστερεί την πρόοδο της καύσης. Βεβαίως και τα ξύλινα προϊόντα, υπό προϋποθέσεις καίγονται, όπως καίγονται και όλα τα άλλα υλικά από τα μέταλλα μέχρι και το οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

 

5ος ΜΥΘΟΣ

Στα ξύλινα κουφώματα εφαρμόζονται χημικές επεξεργασίες που βλάπτουν τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον.

Πραγματικότητα

Πλέον, η σύγχρονη βιομηχανία κουφωμάτων εφαρμόζει επεξεργασία και συστήματα βαφής που χρησιμοποιούν ως διαλύτη το νερό και όχι οργανικούς διαλύτες.

Τα προϊόντα αυτά είναι ακίνδυνα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Έτσι το ξύλινο κούφωμα παραμένει η πιο υγιεινή επιλογή για τον άνθρωπο αλλά και η πιο φιλική για το περιβάλλον.

 

 

6ος ΜΥΘΟΣ

Τα ξύλινα κουφώματα δεν έχουν καλή μόνωση.

Πραγματικότητα

Τα σύγχρονα ξύλινα κουφώματα παράγονται με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους που τους διασφαλίζουν άριστη ποιότητα.

Χάρη στην υψηλή τεχνολογία παραγωγής τους και στα σύγχρονα υλικά κατασκευής τους μπορούν να προσφέρουν απόλυτη στεγανότητα, θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Οι ιδιότητες αυτές των ξύλινων κουφωμάτων επιβεβαιώνονται και πιστοποιούνται από εργαστηριακές δοκιμές.

Tα στοιχεία αυτά μπορεί να τα ελέγξει ο ίδιος ο καταναλωτής, απευθυνόμενος στην κατασκευάστρια εταιρεία, ώστε να κάνει την πιο σωστή επιλογή.

Εγγραφή
newsletter

newsletter

EnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanish